Elektronska advokatska
kancelarija

Advokat expert Budite expertIzaberite uspehIzaberite EDOPS

Pristizanje novog predmeta

Bilo da se radi o građanskom, privrednom, krivičnom ili nekom drugom pravu, svu nastalu dokumentaciju i događaje vezane za konkretni predmet možete kvalitetno evidentirati u Advokat expert programu. Dokumentacija se unosi u vidu slike, a program podržava sve formate (.jpg; .doc; .pdf; .avi; .xml i mnoge druge). Sva dokumentacija i svi događaji raspoređuju se prema unapred definisanim kategorijama, što kasnije u velikoj meri olakšava pretragu dokumenata, klijenta, predmeta i drugih potrebnih podataka.

Kako u sistem unosimo nove stranke

Prilikom unosa novih stranaka u sistem, popunjavamo sve potrebne podatke koji su od značaja za kasniji rad na predmetu. Takođe, kao i u predhodnom primeru, možemo priložiti dokumentaciju u vidu slike, video zapis ili bilo koji materijal koji je od značaja za dalji rad. 
Kasniji pregled i pretraga stranaka vrši se na osnovu parametara i veoma je brza i laka.

Dodeljivanje zadataka zaposlenima

Nakon pristizanja novog predmeta i unosa dokumentacije, neophodno je delegirati zadatke zaposlenima kako bi se ubrzao rad na predmetu. Praćenje rada na zadacima zaposlenih je skoro nemoguće bez kvalitetnog programskog rešenja, te smo se potrudili da ovaj problem rešimo posebnim modulom Advokat experta. Svi zadaci su na jednom mestu u sistemu i rad na njima se beleži. U svakom trenutku, putem praćenja događaja i aktivnosti zaposlenih u sistemu, može se videti šta je konkretno urađeno i šta još treba uraditi da bi konkretni zadatka bio realizovan. Ovim se omogućava praće svih tokova i poštovanje zadatih rokova.
Takođe, postoji opcija evidentiranja vremena rada na konkretnom zadatku, što omogućava pregled ukupnog rada svakog zaposlenog u satima i minutima.

Pretraga svih zadataka po statusu, zaposlenom i ostalim parametrima

Nakon dodele zadataka zaposlenima, mogu se pratiti zadaci (da li su realizovani, šta je na zadatku završeno, šta još treba uraditi...). Pretraga zadataka može se izvršiti prema raznim kriterijumima, kao što su broj zadatka, vrsta, podvrsta, prema preduzeću, zaposlenom, datumu i drugim parametrima koje definiše korisnik prilikom izrade programa Advokat expert.

Novi zahtevi korisnika

Ukoliko korisnik usluga advokatske kancelarije ima dodatne zahteve, svaki novi zahtev može se evidentirati u programu Advokat expert. Uz svaki zahtev može se priložiti dokumentacija. Ovi zahtevi se po okončanju (prilikom fakturisanja) automatski vezuju za advokatske tarife i ulaze u fakturu za konkretnog klijenta.

Pretraga dokumentacije u delovodniku

Pretraga kompletne dokumentacije u sistemu je, uz pomoć Advokat expert programa, vrlo jednostavna. Elektronski delovodnik u okviru programa omogućava praćenje kretanja dokumentacije kroz kancelariju.
U svakom trenutku može se videti gde se nalazi konkretni dokument i koliko dugo se nalazi kod određenog zaposlenog.

Evidencija ročišta, pregled i pretraga

Evidencija ročišta prema unapred definisanim parametrima u Advokat expert-u u velikoj meri olakšava pregled svih zakazanih obaveza. Svaki advokat ih unosi zasebno i vodi sopstvenu evidenciju o obavezama koje treba realizovati.
Pretraga termina ročišta za svakog zaposlenog i prema klijentima koje zastupaju obavlja se vrlo brzo i lako. Preglednost je ogledalo Advokat expert programa.

Izveštaji sa ročišta

Nakon ročista, potrebno je sastaviti izveštaj, kako bi kasnije imali uvid u događaje sa ročišta.
U Advokat expert programu, izveštaji se vezuju za konkretna ročišta, te se prilikom pretrage ročišta automatski pojavljuju i izveštaji koji su vezani za konkretno ročište, kao i dokumentacija koja je tom prilikom nastala.
Svi potrebni podaci nalaze se na jednom mestu.

Gantogram zauzetosti zaposlenih

Na gantogramu koji možete videti na slici desno, prikazane su sve obaveze zaposlenih (ročišta, sastanci, suđenja...). Ovaj prikaz omogućava bolju organizaciju rada advokatske kancelarije. Prilikom pristizanja i dodele predmeta i zadataka, a na osnovu uvida u zauzetost zaposlenih, raspodela obaveza je bolje organizovana.
Ovako organizovani sistem podrazumeva maksimalnu iskorišćenost vremena.

Elektronska pošta

Sada više nema potrebe da koristite više aplikacija za prijem, slanje i uopšte razmenu elektronske pošte. U Advokat expert programu postoji modul elektronske pošte koji evidentira svu pristiglu, poslatu, poštu u slanju, spam poštu. 

Pretraga email-ova vrši se prema unapred definisanim parametrima, kao što su klijenti, ime, prezime, naslov email-a i drugih.

Masovno fakturisanje

Trenutak kada napore svih zaposlenih treba naplatiti predstavlja pravu dramu. Brdo papira, predmeta, klijenata, radnji u postupku koje treba da obuhvate adekvatnu advokatsku tarifu... 
Proces fakturisanja ume da potraje i do nekoliko dana. Od tačnosti svih podataka zasvisi naplata potraživanja, te se provera tačnosti vrši i po nekoliko puta pre slanja fakture klijentu.
ADVOKAT EXPERT program vrši fakturisanje za svega 1 minut i time štedi vreme i osigurava tačnost podataka. Sve stavke su taksativno navedene po hronološkom redu.

Naši klijenti govore za nas

Zašto koristiti softver

Advokat expert

Brojne su prednosti korišćenja softverskog rešenja koje obuhvata celokupno poslovanje Vaše Advokatske kancelarije.
Arhivirajte, slkadištite i upravljajte svojom dokumentacijom u skladu sa svim Zakonskim propisima. Čuvanje i rukovanje elektronskim dokumentom i elektronski potpisane dokumentacije uz Advokat expert softver ne može biti jednostavnije.
Kompletna dokumentacija je potpuno bezbedna u Advokat expert sistemu. Bezbednost se ogleda u kriptovanju dokumentacije, ograničenju prava prisupa za svakog advokata pojedinačno i svakodnevnih backup-ova tj. rezervnih kopija sistema na više udaljenih servera. 
Naš tim je dostupan 24h 365 dana u godini za sva Vaša pitanja nakon implementacije softvera i obuke korisnika za njegovo korišćenje. Pružanjem konstantne tehničke podrške, eliminišemo sve zastoje rada Vaše Advokatske kancelarije.
Pružanjem konstatne tehničke podrške 24h garantujemo kvalitet softverskog rešenja.
Advokat expert je u praktičnoj primeni više od 10 godina, što ukazuje na zadovoljstvo naših dugogodišnjih korisnika. Tim naših stručnjaka koji razvija ova softverska rešenja ima više od 15 godina inžinjer godina rada.
Image

Tu smo

Za sva Vaša pitanja

Ukoliko i vi želite da budete među najuspešnijima, kontaktirajte nas i zakažite BESPLATNU prezentaciju Advokat expert softverskog rešenja. Na praktičnom primeru Vaše Advokatske kancelarije pokazaćemo Vam kako Advokat expert može rešiti sve vaše probleme.

+381 34 304 403

+381 34 304 404

info@e-advokat.rs

Zorana Đinđića 3/2
34000 Kragujevac, Srbija
Image